Het Energieprestatiecertificaat (EPC)

Het EnergiePrestatieCertificaat werd ingevoerd door de Vlaamse overheid om een beeld te krijgen van het energiepeil van de woningen in Vlaanderen.

Het is een document dat wettelijk verplicht is bij verkoop of verhuur van woningen en appartementen.

 

Het EPC geeft een energiescore uitgedrukt in kilowatuur (kWh) per m² en per jaar. De score kan liggen tussen 0 (energieneutraal) en 700 (slecht), en is een indicatie van de energie die nodig is om de woning te verwarmen.

Hoe lager dit kengetal, hoe energiezuiniger de woning.

De volledige woning krijgt ook een energielabel toegewezen.

 

Daarnaast worden in het EPC ook een aantal heel concrete aanbevelingen gedaan, ter verbetering van de energiescore van de woning.

Dit vereiste certificaat wordt ook steeds belangrijker om de verkoop of huurprijs te bepalen.

Bij de berekening van het kengetal en het label wordt énkel rekening gehouden met de gegevens van de woning zelf en niet met het gebruikersgedrag, dat individueel kan verschillen.
 

Het opmaken van een EPC verloopt als volgt:

 • Aanvraag door de klant die een woning wil verkopen of verhuren

 • Bezoek van de energiedeskundige aan de woning:

  • Volledig opmeten van de woning

  • Analyse van muren, daken, vloeren, ramen

  • Analyse van verwarming, ventilatie, airconditioning

  • Analyse op vlak van hernieuwbare energie (zonnepanelen, zonneboiler)

 • Invoeren van de verzamelde gegevens in een softwareprogramma, zodat de energiescore berekend kan worden.

 • Opmaak van het EPC en overhandigen aan de eigenaar van de woning.

Het energieprestatiecertificaat is 10 jaar geldig.

Via onderstaande link kan u een voorbeeld van een Energieprestatiecertificaat bekijken:

                  Energiedeskundige Kurt Knuysen   -    info@energieadviesknuysen.be     -     0498/70.48.30   -   © 2019 KK.