Verwarmingsaudit

Oudere verwarmingstoestellen hebben vaak een slecht productierendement, hebben een slechte sturing of hebben te kampen met andere problemen.

Vaak is het interessant om een oud verwarmingstoestel te vervangen door een moderne condensatieketel die een veel hoger productierendement behaalt. Tijdens de verwarmingsaudit van uw centrale verwarmingsinstallatie wordt nagegaan of het voor uw installatie interessant is of om andere aanpassingen aan de installatie te doen.

Verwarmingsaudit voor huishoudelijke installaties

De eigenaar van een centraal stooktoestel, met een nominaal totaal geïnstalleerd vermogen (Pn) van meer dan 20 kW en max 100 kW, moet vijfjaarlijks een verwarmingsaudit laten uitvoeren.

De verwarmingsaudit omvat:

• een rapport van de audit dat aan de eigenaar van het centraal stooktoestel wordt overhandigd;

• adviseert de eigenaar over de mogelijke vervanging van de ketel, over andere wijzigingen van het verwarmingssysteem en alternatieve oplossingen die een significante energiebesparing kunnen realiseren;

• het rendement wordt beoordeeld alsook de grootte van de ketel past bij de verwarmingsbehoefte van het gebouw;

• informatie omtrent de bestaande steunmaatregelen van de overheid of van derden met het oog op de vervanging van oudere ketels.

Verwarmingsaudit voor toestellen >100 kW

De eigenaar (of verhuurder) van een centraal stooktoestel, met een nominaal totaal geïnstalleerd vermogen (Pn) groter dan 100 kW of een installatie bestaande uit meerdere ketels op 1 circuit (bv.: casacdeschakeling) moet om de 2 jaar verplicht een  verwarmingsaudit laten uitvoeren als deze werkt op stookolie of om de 4 jaar indien deze werkt op een aardgas.

De verwarmingsaudit omvat:

• een rapport van de audit dat aan de eigenaar van het centraal stooktoestel wordt overhandigd;

• adviseert de eigenaar over de mogelijke vervanging van de ketel, over andere wijzigingen van het verwarmingssysteem en alternatieve oplossingen die een significante energiebesparing kunnen realiseren;

• het rendement wordt beoordeeld alsook de grootte van de ketel past bij de verwarmingsbehoefte van het gebouw;

• informatie omtrent de bestaande steunmaatregelen van de overheid of van derden met het oog op de vervanging van oudere ketels.

                  Energiedeskundige Kurt Knuysen   -    info@energieadviesknuysen.be     -     0498/70.48.30   -   © 2019 KK.